Filosofia OSICS

El Centre Odontològic OSICS té dos pilars fonamentals en que basar-se, la odontologia holistica i la odontologia mínimament invasiva. En gran volum engloba una activitat basada en l’odontologia primordialment infantil, multidisciplinar, preventiva i amb una visió global del cos.

Volem canviar l’odontologia que es realitza actualment, on es tracta el problema i no es treballa per buscar la causa i evitar-lo en un futur.

El paper de les dents és considerablement subestimat pels metges i el públic, i moltes vegades s’ignora la important relació que hi ha entre les dents sanes i un cos sa, d’aquí el significat d’OSICS, Os Sanum In Corpore Sano, Boca Sana En Cos Sa.

Treballem amb els més petits per evitar problemes i malalties futures, involucrant des del pacient fins als pares i educadors/es o cuidadors/es, i per curar les malalties ja existents de la manera menys invasiva i més integral i natural pel cos humà. Tot i que tractamen totes les edats, creiem que la feina a les edats primerenque es imprescindible per una qualitat de vida que gaudiran en un futur, tot enfocat amb respecte i una visió global.

L’important paper que juguen les dents en les nostres vides està sent finalment reconegut i la gent espera beneficiar-se d’una anàlisi més global i estructurada del cos i el problema, eliminant o reduint l’estrès i el dolor, permetent als pacients gaudir d’estils de vida saludables.

Basant-nos en què al cos tot està connectat i no podem obviar el malestar d’una part del mateix com a únic origen, volem introduir altres teràpies com l’osteopatia i la kinesiologia per eliminar possibles malalties multi-factorials, on no només cal mirar una part del cos, en aquest cas la cavitat bucal, sinó totes les parts que es troben en un conjunt, el cos. Sovint el pacient arriba i refereix mal de cap, dolor de coll o fins i tot al maluc, que no associa amb la boca.

Els problemes que presenta un pacient poden ser molt variats, cal detectar-ne l’origen i tenir un bon diagnòstic. Per establir un pla de tractament integral i solucionar-los, cal mirar més enllà de la cavitat bucal. Ens trobem amb la necessitat de recórrer a altres teràpies i tècniques per poder disposar d’una millora en la salut bucal i, alhora, general del pacient.

A OSICS, la nostra filosofia es basa en qualitat i no quantitat, un servei econòmicament assumible per la majoria de públic, tenint en compte que un tracte personalitzat, els materials necessaris per la nostra pràctica diària, el manteniment de les instal·lacions imprescindibles i la mà del professional en el nostre sector, fa que el cost a assumir i benefici necessari a obtenir dificulti la competició per preu.

Nosaltres volem ser competitius en professionalitat, qualitat del servei, prevenció i treball per un futur menys invasiu a la salut dels pacients i per tant preservar i educar per mantenir una salut general cada vegada millor.

El fet de la mínima invasió, utilitzar materials el màxim de biocompatibles (eliminant materials amb metalls no beneficiosos pel pacient), valorar si un material no és compatible amb aquell pacient mitjançant kinesiologia, valorar la càries multi-factorial i treballar a cada punt per evitar aquesta malaltia… tot això i més fa que la boca es mantingui tota la vida sana, tot sigui més durador, amb menys complicacions, amb la màxima simplicitat, i sobretot amb el mínim cost pel pacient valorat a llarg termini.

Som un equip en formació contínua en els diferents àmbits de l’odontologia i la salut general del pacient. Un equip que vol oferir un servei innovador, combinant l’odontologia i l’oclusió amb la postura del cos.

Oferim una millora en la salut general del pacient, tenint en compte que molts problemes corporals i emocionals estan relacionats amb el sistema estomatognàtic, i estem especialment enfocats a la medicina de l’esport i a l’odontologia pediàtrica.