Cristina Fernàndez

Tècnica especialista administrativa, Tècnica en Educació Infantil i gran experiència en lleure amb discapacitats a l’escola LES AIGÜES de Mataró.