Cristina Fernández

Tècnica especialista administrativa

Tècnica en Educació Infantil i gran experiència en lleure amb discapacitats a l’escola LES AIGÜES de Mataró