Teràpia Neural i Odontologia Neurofocal

L’Odontologia Neurofocal té en compte la relació de les dents amb emocions, el sistema nerviós, meridians energètics i els altres òrgans del cos. Aporta un benefici integral per la persona, ja que a través de la boca poden curar-se moltes malalties i prevenir-ne d’altres.

A vegades trobem problemes de salut a distància que tenen el seu origen en alguna peça dental i és per això que moltes malalties milloren amb el tractament neurofocal d’alguna dent. En alguns casos, els queixals del seny, dents endodonciats i infeccions dentals poden impedir la recuperació de la salut. La nostra conducta és tractar la persona de la manera més natural possible.

És important també valorar retirar els focus de la boca com les obturacions d’amalgames amb mercuri i les pròtesis amb metalls que poden empitjorar la salut i si cal canviar els tòxics de la boca por materials de millor comportament biològic.

La Teràpia Neural és un tractament regulador del sistema nerviós per establir l’equilibri als mecanismes de curació dels que ja disposem i d’aquesta manera recuperar la salut, sigui quin sigui el símptoma o la malaltia.

La ment, emocions, òrgans i teixits estan connectats en una mateixa teranyina nerviosa que regula les funcions per mantenir la nostra capacitat de curació. Però qualsevol irritació sobre aquesta teranyina nerviosa com cicatrius, infeccions dentals o de genives, pot alterar el sistema nerviós i així aparèixer símptomes en qualsevol zona del cos.

Amb la Teràpia Neural pretenem neutralitzar aquestes irritacions mitjançant injeccions d’un anestèsic local en baixes concentracions en punts específics. Amb això, es pretén reactivar els mecanismes auto curatius.

Més informació a:

www.curardesdelaboca.com

Articles Relacionats