Drets, responsabilitats i seguretat del pacient

El sistema de salut d’OSICS respon als drets i a la seguretat del pacients. El pacient, de manera equitativa, ha de conèixer i actuar sota les responsabilitats que li concerneixen, d’aquesta manera s’aconsegueix un exercici de salut més segur.

Els professionals de la salut d’OSICS s’involucren amb totes aquelles accions destinades a millorar l’atenció, el tractament i el seguiment dels pacients. Actua sota la responsabilitat professional implícita de l’acte de la cura de la salut.

Concorde al propòsit de garantir la màxima qualitat de salut, OSICS treballa implementant estratègies que reforcen la identitat professional, la qual cosa contribueix al desenvolupament de la disciplina social i odontològica, millora l’organització i atorga credibilitat.