La filosofia OSICS

El Centre Odontològic OSICS segueix una filosofía amb dos pilars fonamentals, la odontologia holística i la odontologia mínimament invasiva. En gran volum engloba una activitat basada en l’odontologia primordialment infantil, multidisciplinar, preventiva i amb una visió global del cos.

Des del nostre petit espai, volem canviar l’odontologia que es realitza actualment, on es tracta el problema i no es treballa per buscar la causa i evitar-lo en un futur.

El paper de les dents és considerablement subestimat pels metges i el públic, i moltes vegades s’ignora la important relació que hi ha entre les boca sana i un cos sa, d’aquí el significat d’OSICS, Os Sanum In Corpore Sano, Boca Sana En Cos Sa.

La importància de les dents a les nostres vides està sent finalment reconegut i la gent espera  beneficiar-se d’una anàlisi més global i estructurada del cos i el problema, eliminant o reduint l’estrés i el dolor, permetent als pacients gaudir d’estils de vida saludables.

Treballem amb els més petits per evitar problemes i malalties futures, involucrant des del pacient fins als pares i educadors/es o cuidadors/es, i per curar les malalties ja existents de la manera menys invasiva i més integral i natural possible pel cos humà. Tot i que tractem pacients de totes les edats, creiem que la feina a les edats primerenques és imprescindible per una qualitat de vida que gaudiran en un futur, tot enfocat amb respecte i una visió global.

Els problemes que presenta un pacient poden ser molt variats, cal detectar-ne l’origen i tenir un bon diagnòstic. Per establir un pla de tractament integral i solucionar-los, cal mirar més enllà de la cavitat bucal. Ens trobem amb la necessitat de recórrer a altres especialitats, teràpies i tècniques per poder disposar d’una millora en la salut bucal i, alhora, general del pacient. Al cos tot està connectat i no podem obviar el malestar d’una part del mateix com a únic origen, volem introduir altres teràpies, que complementen, com l’osteopatia i la kinesiologia per eliminar posibles malalties multi-factorials, on no només cal mirar una part del cos, en aquest cas la cavitat bucal, sinó totes les parts que es troben en un conjunt, el cos. Sovint el pacient arriba i refereix mal de cap, dolor de coll o fins i tot al maluc, que no associa amb la boca.

 

A OSICS, la nostra filosofia es basa en qualitat i no quantitat, amb un tracte personalitzat, materials i tecnologia d’última generació, amb un equip en formació contínua i una sensibilitat a  tractar pacients amb traumes anteriors, pediàtrics i especials. Oferim un servei innovador, combinant odontologia i l’oclusió amb la postura del cos, cos i ment.

Nosaltres volem ser competitius en professionalitat, qualitat del servei, prevenció i treball per un futur menys invasiu a la salut dels pacients i per tant preservar i educar per mantenir una salut general cada vegada millor.

El fet de la mínima invasió, utilitzar materials biocompatibles (sense metalls i no tòxics), testats mitjançant kinesiologia, valorar el risc de càries de forma multi-factorial i treballar a cada punt per evitar aquesta malaltia… tot això i més fa que la boca es mantingui tota la vida sana, tot sigui més durador, amb menys complicacions, amb la màxima simplicitat, i sobretot amb el mínim cost pel pacient a llarg termini.

Oferim una millora en la salut general del pacient, tenint en compte que molts problemes corporals i emocionals estan relacionats amb el sistema estomatognàtic, i estem especialment enfocats a problemas posturals , l’esport i a odontologia pediàtrica.

  • Anul·lacions: Per la gestió òptima d’horaris i agenda, i per respecte als altres pacients, informem que la clínica es reserva el dret de cobrar les visites anul·lades el mateix dia o el dia abans.
  • Pròtesi: Els tractaments que precisen un treball de laboratori, com les pròtesis, exigeixen l’abonament del 50% en el moment d’iniciar-lo. L’import restant es pagarà el dia que s’entregui.