Normativa i funcionament OSICS

  • Anulacions: Per a la gestió òptima d’horari i agenda, i per respecte als altres pacients, informem que la clínica es reserva el dret de cobrar les visites anulades el mateix dia o el dia abans.
  • Pròtesi: Els tractaments que precisen un treball de laboratori, com les pròtesis, exigeixen l’abonament del 50% en el moment d’iniciar-lo. El pagament de l’import restant es realitzarà el dia que s’entregui.