Retirar Amalgames

Entre els símptomes generals associats al mercuri estan: la irritabilitat, depressió, picors, fatiga, peus i mans freds, sensació d’inflor, fallades de memòria, angoixes, restrenyiment i tremolors de mans.

Existeixen nombrosos estudis que ens avisen del seu efecte tòxic que pot repercutir en la nostra salut. Per tant, recomanem retirar aquestes reconstruccions en persones que presenten símptomes a la boca, malalties de tipus autoimmune o mental, ja que molts experimenten millora del seu estat després de retirar els seus empastaments d’amalgama.

És interessant testar amb kinesiologia i valorar en cada persona si compensa tenir-los o si ens està interferint en la nostra salut integral.

Estem d’acord amb Dr. Maths Berlin, coordinador de Seguretat Química de l’OMS, quan diu “Tot doctor, quan els seus pacients pateixen patologies poc clares i malalties autoimmunes, hauria de considerar la possibilitat que el mercuri que surt dels seus amalgames sigui una de les causes d’aquesta simptomatologia”.

L’amalgama de plata és una obturació dentària d’aliatge de mercuri amb altres metalls com la plata, l’estany, el coure i el zinc.

Algunes persones amb símptomes físics o mentals experimenten milloria després de l’extracció de les seves reconstruccions d’amalgama. És per això que a OSICS recomanem valorar el canvi d’aquest material per un altre no tòxic, és més, que sigui biocompatible.

S’ha verificat, mitjançant autòpsies humanes, l’existència d’una correlació entre el nombre d’amalgames en boca i la concentració de mercuri inorgànic a diferents teixits del cos, especialment al teixit glandular i cerebral.

Una amalgama dental sol contenir entre 120 i 570 mg de mercuri. Aquest metall s’allibera molt lentament a la boca en forma de vapors de mercuri i d’ions a la saliva. Els vapors de mercuri poden ser absorbits pels pulmons, des d’on s’incorpora a la circulació sanguinia o bé passa a ser oxidat al cervell, quedant retingut en dipòsits en ell diversos anys. El mercuri pot causar degeneració neuronal i alterar el funcionament de molts processos fisiològics del nostre cos.

Us recordem que nosaltres seguim el protocol de seguretat indicat per a l’extracció d’aquests empastaments si decidiu canviar-los per altres més biocompatibles, i que per tant, no es poden extreure sense aquesta metodologia estricta.

Durant la seva posada i extracció col·loquem un dic de goma, doble aspiració i màscares, per a professionals i pacient, amb filtres de mercuri.

Podem aplicar, a més, la Teràpia Neural per eliminar la irritació produïda per aquestes reconstruccions en el sistema nerviós. Recomanem, també, acompanyar el procés de retirada amb una detoxificació de metalls pesants a través de complementació alimentària.

En el cas de les dones embarassades, el mercuri també creua la barrera placentària, per la qual cosa accedeix al sistema nerviós del fetus durant el seu desenvolupament i, a més, s’incorpora a la llet materna.

Els metalls de l’amalgama, en estar immersos a la saliva, es comporten més com els elèctrodes d’una bateria, originant un corrent elèctric. Cal tenir en compte, per això, que si hi ha altres metalls presents a la boca (fundes de metall-porcellana, ponts, esquelètics i implants, etc), aquests també generaran corrent al costat de les reconstruccions metàl·liques.

El 1991 l’Organització Mundial de la Salut va determinar que les amalgames dentals són la principal font d’exposició a mercuri per a la població general. El seu ús està prohibit o restringit en altres països i s’estudia la seva prohibició a tota la Unió Europea, ja que causa un fort impacte sobre el medi ambient, paradoxalment, sembla ser que en salut no tant!

S’ha investigat la possible relació d’aquestes obturacions amb el desencadenament diverses malalties com la fatiga crònica, mals de cap i migranyes, fibromialgia, neuràlgies, colon irritable, gastritis, depressió i altres alteracions físiques o psiquiàtriques. I en boca s’han relacionat també amb símptomes com la gingivitis, al·lèrgia de contacte, liquen pla, pèrdua del gust, sabor metàl·lic, boca seca, boca ardent, dolor a la galta, inflamació de la llengua, etc.

Articles Relacionats:  http://osics.cat/blog-3/

What do you want to do ?

New mail

Artículos Relacionados:  http://osics.cat/blog-3/

What do you want to do ?

New mail