La seguretat del pacient és una disciplina de l’atenció de la salut que va sorgir amb l’evolució de la complexitat dels sistemes d’atenció de la salut i el consegüent augment dels danys als pacients en els centres sanitaris. El seu objectiu és prevenir i reduir els riscos, errors i danys que sofreixen els pacients durant la prestació de l’assistència sanitària. Una pedra angular de la disciplina és la millora contínua basada en l’aprenentatge a partir dels errors i esdeveniments adversos.

La seguretat del pacient és fonamental per a prestar serveis sanitaris essencials de qualitat. De fet, existeix un clar consens que els serveis de salut de qualitat a tot el món han de ser eficaces i segurs i estar centrats en les persones. A més, perquè els beneficis d’una atenció sanitària de qualitat siguin efectius, els serveis de salut han de prestar-se de manera oportuna, equitativa, integrada i eficient.

Per a vetllar per l’execució reeixida de les estratègies de seguretat del pacient, es necessiten polítiques clares, capacitat de lideratge, dades per a impulsar millores en la seguretat, professionals sanitaris qualificats i la participació efectiva dels pacients en la seva atenció

Seguridad del paciente